Trải Nghiệm khách sạn Queen T&T ứng dụng sàn phẳng vượt nhịp NEVO

 

                    Phóng Sự Tropical House Đà Nẵng ứng dụng sàn phẳng vượt nhịp NEVO

 

                Flycam Trụ sở Ban Ngành Đà Nẵng ứng dụng sàn phẳng vượt nhịp NEVO

 

                 Flycam chung cư Green Field ứng dụng sàn phẳng vượt nhịp NEVO

 

                                                       Hướng dẫn thi công sàn NEVO 

 

                       Flycam trường Mầm non Fairy ứng dụng sàn phẳng vượt nhịp NEVO

 

                                                           Tổng quan về Sàn NEVO

                                                  Thi công sàn NEVO đổ bê tông 2 lớp

                                       Thi công Sàn NEVO tại siêu thị Family Mart Quảng Bình

                                          Tháo coppha sau khi chuyển giao sàn NEVO

                                                  Thi công sàn NEVO tại Family Mart

 

                                                         Khả năng kiểm soát bê tông

 

                                                      Công trình ứng dụng sàn NEVO tại Vinh