Văn phòng đại diện của NEVO tại Miền Trung tọa lạc tại 100/1 Trần Phú Phường Lộc Thọ Thành Phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

NEVO Miền Trung có tổng số cán bộ công nhân viên gần 20 người với các phòng ban: Thiết Kế – Kinh Doanh – Điều Phối – Chuyển Giao

Về thị trường, NEVO Miền Trung cung cấp sản phẩm/dịch vụ tới các dự án trọng điểm từ Quảng Bình đến Lâm Đồng. Sản phẩm/dịch vụ của NEVO Miền Trung theo đúng quy trình, tiêu chuẩn chất lượng của NEVO Việt Nam.