Công trình: Trường Mầm Non Hoa Mộc Lan

Đđim: Hưng Yên

Mô t: 03 tầng

Tình trng: Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp Sàn NEVO