Các sản phẩm hộp coopha nhựa sản xuất bởi hệ thống Nhà máy NEVO Việt Nam tại ba miền Bắc – Trung – Nam đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp qui và đáp ứng được các tiêu chuẩn để sử dụng tại các công trình xây dựng trong nước và quốc tế.