Toàn bộ hệ thống sản xuất và kinh doanh của NEVO Việt Nam tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam được chứng nhận áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015.

Các sản phẩm hộp coopha nhựa sản xuất bởi hệ thống Nhà máy NEVO Việt Nam tại ba miền Bắc – Trung – Nam đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp qui và đáp ứng được các tiêu chuẩn để sử dụng tại các công trình xây dựng trong nước và quốc tế.