Công trình: The Khai Office Tower

Đđim: Phú Mỹ Hưng Q7, HCM

Mô t: 20 tầng

Tình trng: Đang thiết kế

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO