Ch đu tư: Anh Sáng

Đđim: Phan Văn Trị Q.Bình Thạnh. HCM

Kiến trúc: Công ty Kiến Trúc Sơn Hà

Nhà thầu: Bảo Long Group

Mô t: 08 tầng (1.144m2)

Tình trng: Đang thi công

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng vượt nhịp NEVO