công trình ứng dụng giải pháp sàn phẳng không dầm sàn nevo

Ch đu tư: Thiên Thiên Hương

Đđim: Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Kiến trúc: Công ty Kiến Trúc Sơn Hà

Mô t: 09 tầng (6.700m2)

Tình trng: Đang thi công

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO