Chủ đầu tư:                        Công ty CP CNG Việt Nam

Địa điểm:                            H. Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Tư vấn kiến trúc:               Công ty TNHH Kiến trúc Tuấn Lê

Quy mô                              3 tầng, 1500 m2, nhịp 10m

Tình trạng:                         Đang thi công

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn NEVO