Chủ đầu tư:        Trường TH, THCS, THPT  Quốc tế Tây Úc WASS

Địa điểm:             43 Nguyễn Thông, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Mô tả:                   5 tầng, diện tích sàn NEVO 4.180 m2, nhịp sàn 10m

Tình trạng:          Đã hoàn thành

Nhiệm vụ:           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn NEVO