Chủ đầu tư:        Công ty CP Du lịch Khách sạn Hải Đăng

Địa điểm:             Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Mô tả:                   2 tầng, diện tích sàn 5.800 m2, nhịp lớn nhất 22m.

Tình trạng:          Đã hoàn thành 2017

Nhiệm vụ:           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn NEVO