Công trình: Chung Cư Green Field

Đđim: 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh

Mô t: 26 tầng (4.500m2)

Tình trng: Đã hoàn thiện

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO