Chủ đầu tư:        Công ty TNHH CADANA Việt Nam

Kiến Trúc:            Huni Architectes

Địa điểm:             Tp. Đà Nẵng

Mô tả:                   9 tầng + 1 bán hầm, nhịp 7,5 m

Tình trạng:          Đã hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng

Nhiệm vụ:           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn NEVO