Công trình: Biệt thự tư nhân

Đđim: Đà Lạt

Mô t: 03 tầng

Tình trng: Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao sàn phẳng không dầm NEVO