Công trình: Trường Mầm Non Bác Học 3

Đđim: Bình Dương

Mô t: 03 tầng

Tình trng: Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & thi công trọn gói