Công trình: Trường Quốc Tế Việt Anh 3

Đđim: Bình Dương

Mô t: 05 tầng

Tình trng: Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & thi công trọn gói tổng thể