Xây dựng và bảo vệ thương hiệu là một trong những việc quan trong được Ban lãnh đạo NEVO Việt Nam đưa lên hàng đầu với triết lý xây dựng thương hiệu cũng chính là xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

          Trải qua hơn 7 năm phát triển, NEVO Việt Nam tạo cho mình được một thương hiệu vững chắc và có vị trí trên thị trường xây dựng. Để giữ cho các thương hiệu không bị xâm phạm, NEVO Việt Nam đã đăng ký bảo hộ các thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền cho các sản phẩm vì đây chính là các tài sản trí tuệ của NEVO Việt Nam cũng như quyền lợi của khách hàng.